FORUM REGIONALNEJ
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Rejestracja

Bydgoszcz, 01-02 października 2024 r.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO:

Image
Image Icon Image
Zobacz relację video z Forum w Bolesławcu
Icon Image Image Image
Zobacz relację video z Forum w Katowicach
Zobacz relację video z Forum w Lublinie
Icon

01 PAŹDZIERNIKA 2024

02 PAŹDZIERNIKA 2024

> Obrady merytoryczne 10.00-17.00

> Bankiet

19.00

> Wizyta studyjna
10.00-14.00


> Nawiązane kontakty, wymiana dobrych praktyk, niezapomniane wspomnienia :-)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

IconIconIconIconIconIconIconIcon

POPRZEDNIE EDYCJE
FORUM REGIONALNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Katowice 04-05.06.2024

Bolesławiec 23-24.04.2024

Lublin 25-26.06.2024

PROGRAM KONFERENCJI

PIERWSZY DZIEŃ: 01 PAŹDZIERNIKA 2024

IconIcon

9.30 – 10.00 Rejestracja


10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji


10.10 – 10.40 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2023-2028 z                                     perspektywą 2029-2034 oraz program inwestycyjny branży w                                    regionie


10.40 – 11.00 Case study współgospodarza konferencji: Sukcesy i wyzwania w                              zarządzaniu przedsiębiorstwem i instalacją komunalną na                                        przykładzie ProNatura w Bydgoszczy

                          Przedstawiciel ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy 


11.00 – 11.20 Czy samorządy mogą realnie wpływać na problem                                                          zagospodarowania odpadów      

                          Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, Prezes Zarządu Związku                                  Producentów Paliw z Opadów i Biomasy (ZPPOB)                    


11. 20 – 11.40 Finansowanie inwestycji branży komunalnej w regionie


11. 40 – 12.00 Praktyczne aspekty rozliczania poziomów recyklingu w                                              samorządach i przedsiębiorstwach gospodarki odpadami 

                          Maciej Kiełbus, Prawnik oraz Partner Zarządzający w Kancelarii 

                          Ziemski&Partners

                          Konrad Różowicz, Prawnik oraz Partner Kancelarii                                                          Ziemski&Partners


12:00 – 12:40 Panel dyskusyjny

                         Wyzwania, wymogi, ramy prawne a lokalna rzeczywistość branży                             komunalnej

                         Piotr Talaga, Redaktor naczelny wydawnictw ABRYS


12.40 – 13.00 Przerwa kawowa


13.00 – 13.20 Wpływ regulatora na politykę taryfową w branży wod-kan w                                      regionie, konsekwencje dla przedsiębiorstw


13.20 – 13.40 Wdrażanie dyrektyw unijnych związanych z przedsiębiorstwami                              wod-kan w regionie 


13.40 – 14.00 Wystąpienie Partnera


14.00 – 15.00 Przerwa na lunch


15.00 – 15.20 Zawartość „żółtego worka” i jego wpływ na finanse instalacji,                                   gminy i poziomy recyklingu w kontekście systemu kaucyjnego 

                         Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, ZUOK „Orli Staw" 


15.20 – 15.40 Drogi do osiągnięcia transformacji energetycznej w miejskich                                   systemach ciepłowniczych 


15.40 – 16.00 Wystąpienie Partnera


16.00 – 16.20 Rola przedsiębiorstw gospodarki odpadami w realizacji nowych                               obowiązków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów                                                 budowlanych i tekstyliów w 2025r. 


16.20 – 17.00  Panel dyskusyjny

                          Szanse i bariery rozwojowe przedsiębiorstw komunalnych w                                      regionie

                          Tomasz Szymkowiak, Dyrektor ds. wydawnictw ABRYS


17:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

BANKIET I INTEGRACJA ŚRODOWISKA

19.00 – 02.00

Uroczysta kolacja bankietowa + zabawa z dj'emZapraszamy Państwa do udziału w kolacji bankietowej, która będzie doskonałą okazją
do nawiązania i zacieśnienia relacji podmiotów działających w regionie.
Nieco mniej formalne rozmowy stwarzają okazję do bliższego poznania się uczestników konferencji oraz do poruszenia wielu istotnych tematów w przyjaznej atmosferze.
A wszystko to przy dźwiękach profesjonalnej oprawy muzycznej.


IconIcon

DRUGI DZIEŃ: 02 PAŹDZIERNIKA 2024

Icon


Więcej o zakładzie

Wizyta studyjna u współgospodarza


10.00-12.00 Wizyta studyjna w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 48, 85-825 Bydgoszcz

Dojazd we własnym zakresie

ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy realizuje zadania własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska oraz prowadzi działalności w zakresie przyjmowania odpadów do:

 • unieszkodliwiania/przetwarzania
 • segregowania odpadów
 • odbierania odpadów od bezpośrednich wytwórców
 • oczyszczania Miasta

Spółka o statusie instalacji komunalnej posiada następujące lokalizację: Zakład Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy oraz Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych złożony z instalacji w Bydgoszczy i Stacji w Toruniu

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją do waloryzacji żużla oraz inwestycjami towarzyszącymi (kompostownią, stacją przeładunku odpadów, sieciami energetyczną i cieplną) stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu gospodarki odpadami i jest jego integralną częścią. Funkcjonowanie ZTPOK zapewnia wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwala uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z akcesji Polski do UE. ZTPOK to instalacja nowoczesna, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska, odzyskująca energię cieplną i elektryczną (energia zielona).

ImageImageImageImage

Z myślą o ekologii

REJESTRACJA

Podczas rejestracji w okresie wakacyjnym obowiązują ceny promocyjne

Icon

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI + KOLACJA BANKIETOWA + WIZYTA STUDYJNA

 • uczestnictwo w wykładach
 • wyżywienie w dniu
 • (przerwa kawowa, lunch)
 • kolacja bankietowa w dniu
 • (+ open bar) oraz oprawa muzyczna (DJ)
 • wizyta studyjna
 • cena nie obejmuje noclegu
REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI + WIZYTA STUDYJNA

 • uczestnictwo w wykładach
 • wyżywienie w dniu
 • (przerwa kawowa, lunch)
 • wizyta studyjna
 • cena nie obejmuje noclegu
REJESTRACJA

990 zł netto

lub

890 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

690 zł netto

lub

590 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

REJESTRACJA

1090 zł netto

lub

990 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

CENY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2024

CENY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2024

790 zł netto

lub

690 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

Cena promocyjna

Cena promocyjna

IconIcon

Miejsce konferencji i zakwaterowanie

BYDGOSZCZ

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

PATRONAT

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO NAS

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Klaudia Babieracka

koordynator wydarzenia

Kontakt w sprawie konferencji

539 549 450

Icon

k.babieracka@abrys.pl

IconImage
Napisz do mnie

Katarzyna Szyińska

specjalista ds. promocji
i współpracy z partnerami

Kontakt w sprawie promocji

IconIcon

SPRAWDŹ NAJNOWSZĄ ODSŁONĘ FORUM RECYKLINGU 2024

Image

Wejdź na stronę i zapoznaj się z Forum Recyklingu

14-15 października, Poznań

forumrecyklingu.pl